Zajištění investice zástavním právem k nemovitosti

Pro zajištění maximální bezpečnosti Vaší investice používáme institut agenta pro zajištění který funguje jako prostředník/garant mezi Vámi, námi a investovanou nemovitostí.

Přímo v katastru je nemovitost zapsaná na InvestBay, přesněji na náš právní název BIT & BLOCK VENTURE s.r.o. Současně se zapsáním nemovitosti na nás  uzavíráme smlouvu s advokátní společností, pro Českou republiku se jedná o HKDW HOLASEK s.r.o., kterou pověřujeme výkonem funkce Agenta pro zajištění, který bude jménem investorů vykonávat práva spojená se zajištěním podílů. Tato advokátní kancelář  je pak zapsaná v katastru jako zástavní věřitel a dle smlouvy zastupuje investory pro případ že bychom neplnili naše povinnosti vůči investorům. V takovém případě by došlo na realizaci zástavy, prostřednictvím  prodeje nemovitosti. 

 

Vaše investice je tak zajištěná zápisem v katastru a výhodou je, že fungování a výnosnost investice do nemovitosti  je zcela oddělena od fungování InvestBay jako firmy. A i kdyby se společnost samotná dostala do problémů a třeba i do insolvence (což samozřejmě nepředpokládáme :) ) stále tu bude daná nemovitost s advokátní kanceláří, která má v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo jako první v pořadí. V případě problémů se pak zástava realizuje, daná nemovitost prodá a získaná částka se rozdělí  mezi investory dle výše jejich podílů. 

 

Díky působení zástavního agenta se zabezpečuje investice pro retail investory tím, že se snižuje riziko neplatnosti zástavního práva a zajišťuje se řádný průběh exekuce v případě realizace zástavy. To výrazně zlepšuje ochranu vaší investice a poskytuje větší jistotu a důvěru při investování do nemovitostí.  

 

Pro retail investory může zástavní agent představovat důležitý nástroj pro zabezpečení jejich investice. Když investují do nemovitostí prostřednictvím zástavního práva, mají větší jistotu, že v případě realizace zástavy budou mít možnost uplatnit svá práva jako zástavní věřitelé.

Wau, toto je tak super článek, že ho hned musím sdílet. 

Kam investovat s InvestBay?

Royal Marbella Golf Resort

Royal Marbella Golf Resort