Zajištění investice zástavním právem k nemovitosti

Pro zajištění maximální bezpečnosti Vaší investice používáme institut agenta pro zajištění který funguje jako prostředník/garant mezi Vámi, námi a investovanou nemovitostí.

Přímo v katastru je nemovitost zapsaná na InvestBay, přesněji na náš právní název BIT & BLOCK VENTURE s.r.o. Současně se zapsáním nemovitosti na nás  uzavíráme smlouvu s advokátní společností, pro Českou republiku se jedná o HKDW HOLASEK s.r.o., kterou pověřujeme výkonem funkce Agenta pro zajištění, který bude jménem investorů vykonávat práva spojená se zajištěním podílů. Tato advokátní kancelář  je pak zapsaná v katastru jako zástavní věřitel a dle smlouvy zastupuje investory pro případ že bychom neplnili naše povinnosti vůči investorům. V takovém případě by došlo na realizaci zástavy, prostřednictvím  prodeje nemovitosti. 

 

Vaše investice je tak zajištěná zápisem v katastru a výhodou je, že fungování a výnosnost investice do nemovitosti  je zcela oddělena od fungování InvestBay jako firmy. A i kdyby se společnost samotná dostala do problémů a třeba i do insolvence (což samozřejmě nepředpokládáme :) ) stále tu bude daná nemovitost s advokátní kanceláří, která má v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo jako první v pořadí. V případě problémů se pak zástava realizuje, daná nemovitost prodá a získaná částka se rozdělí  mezi investory dle výše jejich podílů. 

 

Díky působení zástavního agenta se zabezpečuje investice pro retail investory tím, že se snižuje riziko neplatnosti zástavního práva a zajišťuje se řádný průběh exekuce v případě realizace zástavy. To výrazně zlepšuje ochranu vaší investice a poskytuje větší jistotu a důvěru při investování do nemovitostí.  

 

Pro retail investory může zástavní agent představovat důležitý nástroj pro zabezpečení jejich investice. Když investují do nemovitostí prostřednictvím zástavního práva, mají větší jistotu, že v případě realizace zástavy budou mít možnost uplatnit svá práva jako zástavní věřitelé.

Wau, toto je tak super článek, že ho hned musím sdílet. 

Kam investovat s InvestBay?

Royal Marbella Golf Resort

Royal Marbella Golf Resort

Další články

Na jakém právním základě funguje InvestBay

Na jakém právním základě funguje InvestBay

Hlasování investorů

Hlasování investorů

Vlastnictví bez starostí

Vlastnictví bez starostí