Časté otázky

Na co se často ptáte

O společnosti InvestBay

Co je InvestBay?

InvestBay je online platforma pro investice do nemovitostí. Přinášíme příležitost pro každého, kdo chce investovat do nemovitostí bez nutnosti mít na účtě miliony. InvestBay je navíc jedinou investiční platformou, která se zaměřuje na budování komunity pro individuální investory na celém světě. I vy se můžete stát dílčím investorem do nemovitostí a diverzifikovat tak své portfolio. Stačí si vybrat z nabízených nemovitostí a investovat online už od 100 EUR.

Kdo stojí za InvestBay?

InvestBay je původem českým startup, který rozjeli 4 zakladatelé - Dan, Jirka, Lukáš a Andy. Více informací i náš příběh naleznete na stránce O nás.

Investování

Pro koho je InvestBay?

InvestBay je online platforma pro všechny, kteří chtějí investovat přímo do konkretních nemovitostí a diverzifikovat své investiční portfolio. Investovat můžete snadno již od 100 EUR.

Jak InvestBay funguje?

Postup je velmi jednoduchý. Nejprve je třeba zřídit si na InvestBay účet. Po registraci si můžete rovnou vybírat z nemovitosti, do kterých chcete investovat. Následně zvolíte výši investice a pošlete peníze. Tím nemovitost přidáte do vašeho portfolia a začínáte vydělávat.

Jak se liší InvestBay od podílových fondů?

InvestBay se zaměřuje na dílčí investice do nemovitostí. Na rozdíl od podílových fondů, kde si jako investor kupujete podílový list daného fondu a svěřujete tak své peníze manažerovi fondu, při investici do nemovitostí na InvestBay kupujete přímo dílčí fragmenty nemovitosti. Své investice tak máte plně pod kontrolou.
Vyděláváte pak nejen na nemovitosti samotné, ale také na nájmech, které platí nájemci. Ty do nemovitostí shání přímo InvestBay. Odpadají vám tak starosti se servisováním nemovitosti.

Čím je investice jištěná?

Pro  zajištění maximální bezpečnosti Vaší investice používáme institut agenta pro zajištění, který funguje jako garant  mezi Vámi, námi a investovanou nemovitostí. Přímo v katastru je nemovitost zapsaná na InvestBay, současně se zápisem uzavíráme smlouvu s advokátní společností, která má v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo jako první v pořadí. Vaše investice je tak zajištěná zápisem v katastru a výhodou je, že fungování a výnosnost investice do nemovitosti  je zcela oddělena od fungování InvestBay jako firmy.

Mohou investovat i cizinci?

Ano, InvestBay sice nabízí své služby zatím jen na území České republiky, je ale otevřený pro všechny. Máme pouze několik konkrétních zemí, z legislativních či procesních důvodů, jejichž občané u nás investovat nemohou. Omezení se týká těchto zemí: Afghánistán, Bahamy, Barbados, Botswana, Čína, Ghana, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Kambodža, Mauricius, Mongolsko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Rusko, Severní Korea, Sýrie, Trinidad a Tobago, Uganda, USA, Vanuatu, Zimbabwe.

Jaká je minimální investice?

Minimální výše investice je 100 podílů v celkové ceně 2500 Kč, resp. 100 EUR přepočítané dle aktuálního směnného kurzu. Jeden podíl stojí vždy 1 EUR a tato cena je u všech investičních příležitostí stejná. U jedné nemovitosti si však můžete koupit tolik podílů, kolik se hodí do vaší investiční strategie.

Regulace

Kdo je dozorující státní orgán?

Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz .


Proč potřebujete informace a dokumenty zadávané při registraci?

My i naši partneři musíme splnit povinnosti související s opatřeními proti praní špinavých peněz, proto potřebujeme identifikovat naše klienty a získat některé další informace.

Jakou smlouvu uzavírám s InvestBay při investici?

Jde o smlouvu o nákupu podílů - není to konkrétní smluvní typ, jde o inominátní smlouvu, jejímž předmětem je nákup podílu a zaplacení ceny. Podíl pak s sebou nese práva blíže popsaná v dokumentaci, zejm. v Obchodních podmínkách a ve Whitepaperu.

Sekundární trh

Co je sekundární trh a kdy bude spuštěn?

Sekundární trh umožní investorům prodávat si podíly navzájem mezi sebou. Plánujeme jej otevřít jako rozšíření InvestBay do konce roku 2024.

Komu je podíl z nájmu připsán?

Podíl na příjmu z nájmu je přidělen tomu držiteli podílu, který v rozhodném okamžiku podíl vlastní. Pokud je rozhodným okamžikem např. 31. březen pro období prvního kvartálu daného roku, je veškerý výnos z kvartálu rozdělen poměrným podílem mezi ty držitele podílů, kteří jej držejí v rozhodný okamžik. Pokud se tedy investor A svého podílu (který drží od začátku roku) “zbavil” 30. března, nemá nárok na tento podíl na výnosu z nájmu.

Jak probíhá nákup / prodej podílů na sekundárním trhu?

V investorském portálu na záložce Secondary market budou 2 kategorie - poptávka a nabídka. Pokud chce investor svůj podíl prodat, může jej nabídnou ostatním investorům a čekat na jejich nabídku, nebo se naopak spojit s investorem, který daný podíl již dříve poptal. Naopak pokud mám o podíl na jiném projektu jako investor zájem, mohu dané přání vyjádřit zápisem do kategorie poptávka a nebo se spojit s investorem, který již dříve avizoval svůj úmysl podíl prodat.

Kde se určí hodnota podílu?

Každý podíl má na začátku shodnou cenu (napříkald 10 nebo 1 EUR) a každý rok k dané investiční příležitosti InvestBay vydává aktualizaci hodnoty nemovitosti (zde se zohledňuje nárůst nemovitostního trhu, atraktivita dané nemovitosti, odhad prodejní ceny a výsledky jejího hospodaření z posledního roku). Pokud například odhad hodnoty takové nemovitosti stoupl o 50 %, bude nová odhadovaná cena takového jednoho podílu nově 15 EUR (pokdu byla původní hodnota 10 EUR). Tyto odhady slouží jako podklad pro nabídku / poptávku. Je jen na investorech, za kolik tyto podíly na sekundárním trhu budou nakupovat nebo nabízet.

Jak probíhá směna?

Pokud se dva investoři shodnou na směně, je InvestBay jako prostředníkem v jejich obchodu. Pomocí integrované platební brány může kupující zaplatit (zde je fee 2 % z dohodnuté částky) a po zaplacení InvesBay přesouvá vlastnictví tokenu na nového investora.

Co je třeba pro přístup na sekundární trh?

Kromě platného KYC/AML ověření je třeba také cryptopeněžnka napří. MetaMask, kterou si snadno ke svému účtu připojíte. Peněženka Metamask (v režimu sítě Polygon) je poháněna měnou Matic, která se využívá pro placení poplatků za výpočetní výkon k zapisování operací do veřejné databáze (GAS). Směna podílů je možná výhradně na peněženku MetaMask, která je připojena k účtu ověřeného investora.