Jak bude vypadat sekundární trh

Sekundární trh plánujeme jako rozšíření InvestBay do konce roku 2023.

Protože jsou všechny podíly z investované nemovitosti tokeny na bázi Polygonu a zapsané v blockchainu (veřejné účetní knize) je možné s nimi dále obchodovat. Tento systém již máme vytvořen a v současné odbě probíhají poslední testy.

Pokud bychom se drželi jen blockchainové technologie, je teoreticky možné je libovolně přesouvat od jednoho investora k druhému (reálně spíše z jedné adresy na adresu jinou) a to bez jakékoliv regulace. Protože je ale každý token kryt podílem na konkrétní nemovitosti,  tedy z jeho držení náleží uživateli průběžná “dividenda” (podíl z nájmu), na konci investičního horizontu podíl z prodeje nemovitosti a navíc má držitel tokenu hlasovací práva v důležitých otázkách týkajících se provozu nemovitosti, je volná směna podílů omezena na platformu InvestBay.

Prodávat a kupovat podíly mezi sebou tak mohou výhradně investoři, kteří jsou ověřeni procesem KYC/AML (Know Your Customer a Anti Money Laundering) a u InvestBay mají uvedený bankovní účet, na jaký jim budou chodit dividendy i podíl z prodeje nemovitosti.


Důležité otázky a odpovědi:

Komu je dividenda z nájemného přidělena?

Dividenda je přidělena tomu držiteli tokenu, který v rozhodném okamžiku token vlastní. Pokud je rozhodným okamžikem např. 31. březen pro období prvního kvartálu daného roku, je veškerý výnos z kvartálu rozdělen poměrným podílem mezi ty držitele tokenu, kteří jej držejí v rozhodný okamžik. Pokud se tedy investor A svého podílu (který drží od začátku roku) “zbavil” 30. března, nemá nárok na tuto dividendu.

Jak probíhá nákup / prodej podílů na sekundárním trhu?

V investorském portálu na záložce Secondary market jsou 2 kategorie - poptávka a nabídka. Pokud chce investor svůj podíl prodat, může jej nabídnou ostatním investorům a čekat na jejich nabídku, nebo se naopak spojit s investorem, který daný podíl již dříve poptal. Naopak pokud mám o podíl na jiném projektu jako investor zájem, mohu dané přání vyjádřit zápisem do kategorie poptávka a nebo se spojit s investorem, který již dříve avizoval svůj úmysl podíl prodat.

Kde se určí hodnota podílu?

Každý podíl má na začátku shodnou cenu (500 EUR) a každý rok k dané investiční příležitosti InvestBay vydává aktualizaci hodnoty nemovitosti (zde se zohledňuje nárůst nemovitostního trhu, atraktivita dané nemovitosti, odhad prodejní ceny a výsledky jejího hospodaření z posledního roku). Pokud například odhad hodnoty takové nemovitosti stoupl o 50 %, bude nová odhadovaná cena takového jednoho podílu nově 750 EUR. Tyto odhady slouží jako podklad pro nabídku / poptávku. Je jen na investorech, za kolik tyto podíly na sekundárním trhu budou nakupovat nebo nabízet.

Jak probíhá směna?

Pokud se dva investoři shodnou na směně, je InvestBay jako prostředníkem v jejich obchodu. Pomocí integrované platební brány může kupující zaplatit (zde je IB fee 2 % z dohodnuté částky) a po zaplacení InvesBay přesouvá vlastnictví tokenu na nového investora.

Kdo je majitelem podílu (tokenu) na blockchainu a jak se stát majitelem tokenu?

Při vzniku tokenu (mintování) jsou všechny tokeny daného projektu majetkem InvestBay. InvestBay je také custody wallet pro ty investory, kteří nevlastní cryptopeněženku. Z pohledu blockchainu jsou tady tokeny stále zapsány na InvestBay, ale každý investor si jej může snadno (za malý poplatek, který je třeba pro výpočetní výkon potřebný pro zápis transakce převodu v síti - takzvaný GAS fee) převést na vlastní spárovanou peněženku (Metamask). Pro zápis takové transakce je třeba mít měnu polygonu, takzvaný Matic. Nemusíte se výše poplatků bát. Například GAS fee, které bylo potřeba pro vymintování první emise tokenů projektu Prosecká vyhlídka (celkem 357 tokenů) byl tento GAS souhrnně v ceně pouhých 0,66 EUR.

Co je třeba po přístup na sekundární trh?

Kromě platného KYC/AML ověření je třeba také cryptopeněžnka MetaMask, kterou si snadno ke svému účtu připojíte. Peněženka Metamask (v režimu sítě Polygon) je poháněna měnou Matic, která se využívá pro placení poplatků za výpočetní výkon k zapisování operací do veřejné databáze (GAS). Směna podílů je možná výhradně na peněženku MetaMask, která je připojena k účtu ověřeného investora.

Wau, toto je tak super článek, že ho hned musím sdílet. 

Kam investovat s InvestBay?

Royal Marbella Golf Resort

Royal Marbella Golf Resort