Hlasování investorů

Vlastníci podílů se mohou vyjadřovat k důležitým otázkám spojeným nejen s investicí jako takovou, ale zejména s chodem investiční příležitosti. Představme si to jako takové virtuální společenství vlastníků jednotek, které většina z nás zná ze správy domů. Obdobě fungují firmy ve vztahu se svými akcionáři a to je i model, kterému se InvestBay přibližuje.

Investor má tak maximální možnou kontrolu nad chodem nemovitosti a není odkázán na rozhodnutí třetí strany. Stává se reálným ovlivňovatelem dění a má přímý dopad na ekonomiku jím vybrané investice.

Důležité je zmínit i to, že hlasování je zcela dobrovolné.

Každá nemovitost má svá hlasovací kritéria upravena samostatně (v prospektu dané investiční příležitosti - dostupné v platformě), neboť penzum otázek, o kterých se hlasuje, má každý druh nemovitosti jiný. Vezměme si například rozdíl v provozování rezidentní nemovitosti (dlouhodobý pronájem) a nemovitosti rekreační (apartmán na krátkodobý pronájem).

Hlasování samotné probíhá online přímo v investiční platformě. InvestBay dává hlasovat všem aktuálním držitelům podílů a váha jejich hlasu je rovna podílu, který v dané příležitosti drží.

O čem se například může nechat hlasovat:

  • Prodej nemovitosti nebo prodloužení investičního horizontu. Tyto situace se dějí pouze za předem daných okolností, například pokud InvestBay obdrží vážnou nabídku na prodej nemovitosti ještě před koncem investičního horizontu a tento prodej by znamenal výrazné zvýšení výnosů pro investory. Naopak o prodloužení investičního horizontu se dá hlasovat ve chvíli, kdy tento konec (prodej) spadá do období, kdy je situace na prodej nemovitosti nevýhodná a je pro lepší výnos celé investice výhodné počkat. Toto prodloužení je možné pouze na 12 měsíců.

  • Rozhodnutí o finanční investici do nemovitosti. Z průběžných výnosů nemovitosti se financují také její opravy a další vylepšení. Pokud je ale „na stole“ investice, která je vyšší než 5 % hodnoty nemovitosti, bude o tomto hlasováno.
  • Rozhodnutí o změně správce nemovitosti. Každou nemovitost může spravovat jiná osoba nebo firma. O změně tohoto dodavatele je možné hlasovat, pokud tato změna znamená změnu nákladů na tuto službu minimálně o 20 %.
  • Rozhodnutí o novém OTA (online cestovní agentura / operátor). Pečlivě vybíráme naše dodavatele pro zajištění příjmu z krátkodobého pronájmu. Pokud ale nový zájemce předloží nabídku, která se bude od našich podmínek lišit (bude zde vyšší poplatek za jeho služby), necháme o tomto hlasovat.

Jak hlasování probíhá?

O hlasováním se dozví všichni investoři 15 dní předem. Také se seznámí se všemi dostupnými dokumenty pro hlasování. Hlasování samotné se odehrává tak, že v platformě v záložce Hlasování vyjádří investor svou vůli. Čas na hlasování je vždy nejméně 24 hodin.

Méně důležitá rozhodnutí mají tyto pravidla:

V první kole je nutné, aby se zúčastnilo takové množství investorů, které má dohromady nejméně 50 % podílů. Výsledek je pak jasný - která z možností získá nejvíce hlasů, takové rozhodnutí je přijato. Pokud se nezúčastnilo alespoň 50 % podílů, je pro druhé kolo (konané za 7 dní) důležitá prostá většina hlasujících (váha hlasů dle podílu).

Důležitá hlasování:

Pro důležitá hlasování (typicky ty spojené s prodejem nemovitosti) jsou pak pravidla přísnější. Opět zde platí, že je v prvním kole třeba alespoň 50 % podílů pro usnášeníschopnost. Aby bylo rozhodnutí platné, musí pro jednu možnost nejméně 2/3 hlasů. Pokud není podmínka 50 % přítomných nebo 2/3 hlasujících pro jeden návrh splněna, postupuje se také do druhého kola, kde opět stačí prostá většina.

Wau, toto je tak super článek, že ho hned musím sdílet. 

Kam investovat s InvestBay?

Royal Marbella Golf Resort

Royal Marbella Golf Resort