Crowdfunding vs. spoluvlastnění nemovitosti

Crowdfunding je hitem posledních let. V oblasti investic do nemovitostí je často využíván. Novinkou na trhu je ale takzvaný crowd-owning, který spojuje výhody mikroinvestování, crowdfundingu a skutečného vlastnictví nemovitosti.

Dříve

Investování do nemovitosti probíhalo nákupem celé nemovitosti, proces byl složitý, často spojený s úvěrovým financováním a transakční náklady byly vysoké. 

Nyní

Jde investovat od malých částek a jednoduše pomocí mikroinvestičních platforem. Přitom díky principu spoluvlastnictví můžete nemovitosti i sami využívat.

Crowd-funding

Systém crowfundingu se v minulosti osvědčil jako ideální pro charitativní projekty, nebo pro podporu nově vznikajících projektů nebo společností. Jedná se způsob shánění finančních přostředků na projekty nebo investice od velkého počtu drobných přispěvatelů.

Stejný princip crowdfundingu se v nedávné době začal aplikovat i do oblasti financování nemovitostí. Přesněji řečeno ještě nezrealizovaných developerských projektů nebo investičních či podnikatelských záměrů. To je potřeba si uvědomit před samotným investováním skrze tyto platformy. Provozovatel platformy pouze propojuje poptávající devolepery na straně jedné a drobné investory na straně druhé.

Záleží tedy na dobrém výběru těchto poptávajících, aby nevznikalo zbytečně vysoké riziko pro investory z důvodu, že projekt nakonec nebude dokončen nebo úspěšně provozován a tím dojde i k znehodnocení samotné investice.

Obrovskou výhodou těchto platforem je, že umožnili lidem investovat do nemovitostí od drobných částek a s naprosto minimálními transakčními náklady.

Crowd-owning

Nový nemovitostní investiční trend, který si bere to nejlepší z crowdfundingu a obohacuje ho o výhody skutečného vlastnění nemovitostí, se nazývá crowdowning. Ve zkratce se jedná o spoluvlastnění již fungujících nemovitostí více lidmi.

Drobní investoři jsou chráněni před zbytečnou operativou spojenou s vlastněním fyzické nemovitosti a díky investování od drobných částek mohou i v tomto případě velmi jednoduše diverzifikovat vlastní investiční portfolio. Stejně jako u crowdfundingu, ani těmto investorům není upřeno právo na zisk, který investice generuje, ať už v podobě průběžného pronajímání nemovitosti nebo díky jejímu celkovému zhodnocení po prodeji po ukončení investičního horizontu.

Tento systém zároveň zapojuje do celého procesu i provozovatele platformy, který se přímo účastní investice a spolu s drobnými investory sdílí rizika i výnosy. V případě crowdowningu tak vstupují do hry bezpečností záruky od prvního do posledního kroku držení investice a riziko je tak sníženo na minimum.

Výše zhodnocení takové investice proto závisí primárně na výběru lokality, ve které se vyskytuje. Jako ideální se tak jeví rekreační nemovitosti v atraktivních a stabilních lokalitách, které nabízejí potenciál pro dlouhodobý růst hodnoty. Je potřeba zkoumat aktuální a budoucí poptávku na daném trhu, což nám umožní předpovědět výnosnost investice. A důkladně je potřeba prověřit i samotnou nemovitost – její stav, potenciál pro krátkodobý i dlouhodobý pronájem nebo délku aktivní sezóny.

Aktivní sezóna investory bude zajímat i z čistě pragmatického důvodu pro vlastní potřebu. Crowdowning nemovitostí totiž přináší obrovskou výhodu oproti crowdfundingu. Investoři se totiž reálně stávají spoluvlastníky nemovitosti, a proto ji také mohou za výhodných podmínek sami využívat, například k vlastní dovolené.

Crowd-owning

Nový nemovitostní investiční trend, který si bere to nejlepší z crowdfundingu a obohacuje ho o výhody skutečného vlastnění nemovitostí, se nazývá crowdowning. Ve zkratce se jedná o spoluvlastnění již fungujících nemovitostí více lidmi.

Drobní investoři jsou chráněni před zbytečnou operativou spojenou s vlastněním fyzické nemovitosti a díky investování od drobných částek mohou i v tomto případě velmi jednoduše diverzifikovat vlastní investiční portfolio. Stejně jako u crowdfundingu, ani těmto investosrům není upřeno právo na zisk, který investice generuje, ať už v podobě průběžného pronajímání nemovitosti nebo díky jejímu celkovému zhodnocení po prodeji po ukončení investičního horizontu.

Tento systém zároveň zapojuje do celého procesu i provozovatele platformy, který se přímo účastní investice a spolu s drobnými investory sdílí rizika i výnosy. V případě crowdowningu tak vstupují do hry bezpečností záruky od prvního do posledního kroku držení investice a riziko je tak sníženo na minimum.

Výše zhodnocení takové investice proto závisí primárně na výběru lokality, ve které se vyskytuje. Jako ideální se tak jeví rekreační nemovitosti v atraktivních a stabilních lokalitách, které nabízejí potenciál pro dlouhodobý růst hodnoty. Je potřeba zkoumat aktuální a budoucí poptávku na daném trhu, což nám umožní předpovědět výnosnost investice. A důkladně je potřeba prověřit i samotnou nemovitost – její stav, potenciál pro krátkodobý i dlouhodobý pronájem nebo délku aktivní sezóny.

Aktivní sezóna investory bude zajímat i z čistě pragmatického důvodu pro vlastní potřebu. Crowdowning nemovitostí totiž přináší obrovskou výhodu oproti crowdfundingu. Investoři se totiž reálně stávají spoluvlastníky nemovitosti, a proto ji také mohou za výhodných podmínek sami využívat, například k vlastní dovolené.

Srovnání různých způsobů
investování do nemovitostí

Crowd-OWNING Mikroinvestice do vlastnění nemovitostí

Investbay spojuje to nejlepší z crowd-fundingu a vlastnictví fyzické nemovitosti: jistotu vlastnictví s možností investovat po malých částkách

Vlastnictví fyzické nemovitosti

Dříve jasná volba do investorského portfolia, která ale přináší řadu starostí - s provozem, s velikostí jednorázové investice, s diverzifikací apod.

Crowd-FUNDING Mikroinvestice do úvěrů zajištěných nemovitostmi

Dobrá volba pro pasivní investory, kteří si však uvědomují vyšší míru rizika spojenou s dluhovým financováním přes crowd-funding.

Možnost mikroinvestic ano ne ano
Návratnost 5+ let 10+ let 5+ let
Roční zhodnocení 5% a více 5% a více 5-10 %
Ochrana před hyperinflací ano ano některé
Výše rizika nízká střední střední
Likvidita střední nízká střední
Možnost využívání nemovitosti k rekreaci ano ano ne
Rozhodování o provozu nemovitosti ano ano ne

Wau, toto je tak super článek, že ho hned musím sdílet.