Smlouva se zástavním agentem

Vzor smlouvy uzavírané se zástavním agentem. 

Pro zajištění maximální bezpečnosti Vaší investice používáme institut agenta pro zajištění který funguje jako prostředník/garant mezi Vámi, námi a investovanou nemovitostí.

Přímo v katastru je nemovitost zapsaná na InvestBay, přesněji na náš právní název BIT & BLOCK VENTURE s.r.o. Současně se zapsáním nemovitosti na nás  uzavíráme smlouvu s advokátní společností, pro Českou republiku se jedná o HKDW HOLASEK s.r.o., kterou pověřujeme výkonem funkce Agenta pro zajištění, který bude jménem investorů vykonávat práva spojená se zajištěním podílů.